↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 146

1  Haleluja!
   Gloru, ho mia animo, la Eternulon.
2  Mi gloros la Eternulon en la daŭro de mia tuta vivo,
   Mi kantos al mia Dio tiel longe, kiel mi estos.
3  Ne fidu eminentulojn,
   Homidon, kiu ne povas helpi.
4  Eliras lia spirito, li reiras en sian teron;
   Kaj en tiu tago neniiĝas ĉiuj liaj intencoj.
5  Bone estas al tiu, kies helpo estas la Dio de Jakob,
   Kiu esperas al la Eternulo, lia Dio,
6  Kiu kreis la ĉielon kaj la teron,
   La maron, kaj ĉion, kio estas en ili,
   Kiu gardas la veron eterne;
7  Kiu faras justecon al la prematoj,
   Donas panon al la malsataj.
   La Eternulo liberigas la malliberulojn;
8  La Eternulo malfermas la okulojn al la blinduloj;
   La Eternulo restarigas la kurbigitojn;
   La Eternulo amas la virtulojn;
9  La Eternulo gardas la enmigrintojn,
   Subtenas orfon kaj vidvinon;
   Sed la vojon de malvirtuloj Li pereigas.
10  La Eternulo reĝas eterne,
   Via Dio, ho Cion, por ĉiuj generacioj.
   Haleluja!

Sekva Ĉapitro →