↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 149

1  Haleluja!
   Kantu al la Eternulo novan kanton,
   Lian gloron en la anaro de fideluloj.
2  Izrael ĝoju pri sia Kreinto,
   La filoj de Cion ĝoju pri sia Reĝo.
3  Ili gloru Lian nomon en danco,
   Per tamburino kaj harpo ili muziku al Li.
4  Ĉar al la Eternulo plaĉas Lia popolo;
   Li ornamas humilulojn per savo.
5  La fideluloj ĝoju en honoro,
   Kantu ĝoje sur siaj kuŝejoj.
6  Glorado al Dio estas en ilia buŝo,
   Kaj dutranĉa glavo en ilia mano,
7  Por fari venĝon super la popoloj,
   Punkorektadon super la gentoj;
8  Por malliberigi iliajn reĝojn per ĉenoj
   Kaj iliajn eminentulojn per feraj katenoj;
9  Por fari super ili antaŭdestinitan juĝon.
   Tio estas honoro por ĉiuj Liaj fideluloj.
   Haleluja!

Sekva Ĉapitro →