↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 150

1  Haleluja!
   Gloru Dion en Lia sanktejo,
   Gloru Lin en la firmaĵo de Lia forto.
2  Gloru Lin por Liaj potencaj faroj,
   Gloru Lin laŭ Lia granda majesto.
3  Gloru Lin per sonado de trumpeto,
   Gloru Lin per psaltero kaj harpo.
4  Gloru Lin per tamburino kaj danco,
   Gloru Lin per kordinstrumentoj kaj fluto.
5  Gloru Lin per laŭtaj cimbaloj,
   Gloru Lin per tintantaj cimbaloj.
6  Ĉio spiranta gloru la Eternulon.
   Haleluja!