↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 5

Al la ĥorestro. Por blovaj instrumentoj. Psalmo de David.

1  Miajn vortojn aŭskultu, ho Eternulo.
   Trapenetru miajn pensojn.
2  Aŭdu la voĉon de mia krio, mia Reĝo kaj mia Dio;
   Ĉar al Vi mi preĝas.
3  Ho Eternulo, matene Vi aŭdas mian voĉon;
   Matene mi eldiras mian preĝon al Vi, kaj mi atendas.
4  Ĉar Vi ne estas tia Dio, kiu amas malpiaĵon;
   Malbonulo ne povas gasti ĉe Vi.
5  Fanfaronuloj ne staros antaŭ Vi;
   Vi malamas ĉiujn, kiuj faras malbonon.
6  Vi pereigas tiujn, kiuj parolas malveron;
   Sangavidan kaj malican la Eternulo abomenas.
7  Kaj mi, pro Via granda favoro, eniros en Vian domon;
   Mi kliniĝos en Via sankta templo kun respektego al Vi.
8  Ho Eternulo, gvidu min laŭ Via justeco;
   Pro miaj insidantoj ebenigu antaŭ mi Vian vojon.
9  Ĉar ne ekzistas vero en ilia buŝo;
   En ilia interno estas malvirteco;
   Malfermita tombo estas ilia gorĝo;
   Per sia lango ili hipokritas.
10  Montru ilian kulpon, ho Dio,
   Ke ili falu per siaj intencoj;
   Pro iliaj multaj krimoj ĵetu ilin malsupren,
   Ĉar ili ribelis kontraŭ Vi.
11  Kaj ekĝojos ĉiuj, kiuj fidas Vin;
   Ili eterne estos gajaj, kaj Vi ilin favoros;
   Kaj triumfos pri Vi tiuj, kiuj amas Vian nomon.
12  Ĉar Vi, ho Eternulo, benas piulon;
   Kiel per ŝildo Vi ĉirkaŭdefendas lin per favoro.

Sekva Ĉapitro →