↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 13

Al la ĥorestro. Psalmo de David.

1  Ĝis kiam, ho Eternulo, Vi tute forgesos pri mi?
   Ĝis kiam Vi kaŝos Vian vizaĝon antaŭ mi?
2  Ĝis kiam mi havos zorgojn en mia animo
   Kaj sopirojn en mia koro ĉiutage?
   Ĝis kiam mia malamiko estos supre super mi?
3  Rigardu kaj aŭdu min, ho Eternulo, mia Dio;
   Lumigu miajn okulojn, ke mi ne ekdormu per morto;
4  Ke ne diru mia malamiko: Mi lin venkis;
   Ke ne ĝoju miaj premantoj, se mi falos.
5  Sed mi esperas al Via favorkoreco;
   Mia koro ĝojas pro Via savo.
6  Mi kantos al la Eternulo,
   Ĉar Li faris al mi bonon.

Sekva Ĉapitro →