↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 14

Al la ĥorestro. De David.

1  La sensaĝulo diris en sia koro: Dio ne ekzistas.
   Ili sentaŭgiĝis, ili abomeniĝis pro siaj faroj;
   Ekzistas neniu, kiu faras bonon.
2  La Eternulo el la ĉielo ekrigardis la homidojn,
   Por vidi, ĉu ekzistas prudentulo, kiu serĉas Dion.
3  Ĉiuj devojiĝis, ĉiuj malvirtiĝis;
   Ekzistas neniu, faranta bonon, ne ekzistas eĉ unu.
4  Ĉu ne prudentiĝos ĉiuj, kiuj faras malbonon,
   Kiuj manĝas mian popolon, kiel oni manĝas panon,
   Kaj kiuj ne vokas al la Eternulo?
5  Tie ili forte ektimis,
   Ĉar Dio estas en la generacio de la justuloj.
6  Vi malhonoris la konsilon de malriĉulo,
   Sed la Eternulo estas lia rifuĝejo.
7  Ho, ke venu el Cion savo al Izrael!
   Kiam la Eternulo revenigos Sian forkaptitan popolon,
   Tiam triumfos Jakob kaj ĝojos Izrael.

Sekva Ĉapitro →