↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 100

Psalmo de dankado.

1  Ĝoje kriu al la Eternulo la tuta tero!
2  Servu al la Eternulo kun ĝojo,
   Venu antaŭ Lian vizaĝon kun kanto.
3  Sciu, ke la Eternulo estas Dio;
   Li nin kreis, kaj al Li ni apartenas,
   Lia popolo kaj ŝafoj de Lia paŝtejo.
4  Eniru en Liajn pordegojn kun dankado,
   En Liajn kortojn kun laŭdado.
   Gloru Lin, benu Lian nomon;
5  Ĉar la Eternulo estas bona;
   Lia favorkoreco estas eterna,
   Kaj de generacio al generacio daŭras Lia fideleco.

Sekva Ĉapitro →